Skutki przemarzania konstrukcji

Przemarzanie ścian jest jedną z podstawowych przyczyn występowania zagrzybiania w budynku.

 

Przemarzanie budynku a w konsekwencji punk rosy czyli kondensacja wilgoci na ścianach występuje najczęściej elementami konstrukcyjnymi budynku. Najczęściej zagrzybienie występuje w rejonie nadproży, wieńców i innych głównie betonowych i zbrojonych elementów budynku. Izolacja przeciwwilgociowa w takich przypadkach, nie jest rozwiązaniem. Niezależnie od niej, elementami niezbędnymi jest termomodernizacja i wentylacja. Po ich wykonaniu można przystąpić do odgrzybiania budynku, tylko wtedy będzie ono skuteczne.Galeria


Copyright ©
RAY ART Ineksiak Zbigniew Ray
ul. Przyleśna 24, 05-077 Warszawa, woj. mazowieckie 
Tel.: 602 351 644 Fax: (22) 773 10 98