Grzyb w budynku i jego skutki

Występowanie grzyba w mieszkaniu zawsze ma negatywny wpływ na nasze zdrowie..

Poza zgubnym wpływem na zdrowie mieszkańców i użytkowników budynków. Grzyby mają fatalne skutki dla jakości substancji budynku gdyż w reakcji zakwaszania środowiska powodują niszczenie substancji konstrukcyjnej budynku a w elementach drewnianych doprowadzają do osłabienia ich wartości konstrukcyjnych aż do całkowitego ich zniszczenia poprzez rozkład celulozy i ligniny za pomocą enzymów na cukry którymi się odżywiają. Grzyb sam nie zniknie trzeba podjąć działania mające na celu jego trwałą likwidację.

 

 Galeria - Grzyb w budynku i jego skutki


Copyright ©
RAY ART Ineksiak Zbigniew Ray
ul. Przyleśna 24, 05-077 Warszawa, woj. mazowieckie 
Tel.: 602 351 644 Fax: (22) 773 10 98