Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa

Należy zaznaczyć, że izolacja przeciwwilgociowa występuje jako zabezpieczenie poziome na ławie fundamentowej, podposadzkowe wykonywane na tak zwanym "chudziaku" oraz pionowe ściany fundamentowej. W zależności czy jest pierwotna czy odtworzona, może być wykonana z użyciem zabezpieczających materiałów bitumicznych jak i mineralnych.

Izolacja przeciwwodna

Ochrona przeciwwodna podobnie jak izolacja przeciwwilgociowa obejmuje wszystkie elementy ścian i posadzek w podziemnych częściach budynków. W przytłaczającej większości wykonywana jest z materiałów bitumicznych i kauczukowych, jednak istnieje możliwość zastosowania materiałów mineralnych modyfikowanych tworzywami sztucznymi i polimerami.

 

Wszystkie te izolacje muszą być ze sobą powiązane tak, aby stanowiły jednolitą całość blokującą wilgoć, szczególnie ważne jest powiązanie zabezpieczenia przeciwwodnego, jej wszystkich elementów w szczelną wannę blokującą ingerencję wody w przestrzeń budynku.


Zachowanie ciągłości zabezpieczeń przy ich wykonywaniu, jak i przy ich odtwarzaniu jest warunkiem, z którym nie można dyskutować. Bez dowiązania do siebie wszystkich elementów hydroizolacji nie będzie żadnych pozytywnych efektów. Dlatego nigdy nie wolno odtwarzać zabezpieczenia fragmentami (tam gdzie widać skutki wilgoci), a dla całego budynku lub przynajmniej pomieszczenia.


Oferowane produkty mają za zadanie powstrzymać podciąganie kapilarne wody poprzez kapilary istniejące w ceramice. Spolaryzowane cząsteczki wody mają zdolność wspinania się wewnątrz naczyń włosowatych na bardzo wysokie poziomy, czego dowodem jest życie wysokich drzew, które są zasilanie dzięki tej samej zasadzie.


W przypadku odtwarzania izolacji przeciwwilgociowej zamknięcie kapilar jest w 100% skutecznym sposobem powstrzymania podciągania wody w ceramice budowlanej. Zamknięcie to może być związanie z wypełnieniem tych przestrzeni emulsjami iniekcyjnymi metodą grawitacyjną lub metodą ciśnieniową przy pomocy wysokociśnieniowych pomp jedno- lub dwukomponentowych. Same iniekcje mogą być w oparciu o pochodne krzemu lub polimerów i żywic syntetycznych. Zastosowanie konkretnych rozwiązań determinowane jest głównie poziomem zawilgocenia ścian i poziomem zmagazynowanych soli.


Pierwotna izolacja przeciwwilgociowa jest znacznie tańsza od tej wykonywanej w istniejących obiektach i w zasadzie jedyną zasadą jej prawidłowego wykonania, a co za tym idzie: jej skuteczności w czasie użytkowania obiektu, jest zachowanie ciągłości wszystkich fragmentów powłok niezależnie od zastosowanej technologii.


Izolacja przeciwwodna (ciężka) ma za zadanie zablokowanie możliwości przenikania do budynku wody pod ciśnieniem w przypadku, gdy poziom wód podskórnych jest wyższy niż rzędna posadzki w pomieszczeniach piwnicznych.


Jak w przypadku każdego zabezpieczenia najtańszym i najbardziej skutecznym sposobem uzyskania szczelności podziemnych części budynku jest pierwotne wykonanie szczelnej wanny w technologii powłok bitumicznych. Często ochrona przeciwwodna jest zaniechana na etapie projektu, który zakłada tylko wykonanie lekkiej izolacji przeciwwilgociowej ze względu na określenie poziomu wód gruntowych na poziomie znacznie poniżej rzędnej fundamentów bez uwzględnienia poziomu wód podskórnych, których poziom może się wahać od poziomu wód gruntowych w okresie suszy nawet do zalegania na powierzchni gruntu w ekstremalnie mokrych periodach.


Odtwarzanie izolacji przeciwwodnej to zawsze jest wyzwanie nawet dla doświadczonych i wysoko wyspecjalizowanych firm. Skuteczne odtworzenie izolacji ciężkiej musi zakładać multiplikowanie powłok i dublowanie elementów wewnętrznej wanny, bo tylko od wewnątrz mamy szanse na odtworzenie szczelnej wanny przeciwwodnej. Obligatoryjne jest przy odtwarzaniu szczelnej wanny wykonanie doszczelnienia w fasecie, najlepiej z iniekcjami ciśnieniowymi żywicami poliuretanowymi lub żelem poliuretanowym, powłok wstępnych w cyklach krzemianowania, szlamów sztywnych na żelu krzemianującym i szlamów elastycznych. Ostatecznie nakładany wannę z elastycznych powłok przeciwwodnych i na posadzce wykonujemy hydrofobową płytę dociskową zbrojoną włóknem szklanym.


Nasze 25-letnie doświadczenia w odtwarzaniu wanny daje gwarancję sukcesu w walce z woda napierającą.Galeria - Izolacja przeciwwodna oraz przeciwwilgociowa


Copyright ©
RAY ART Ineksiak Zbigniew Ray
ul. Przyleśna 24, 05-077 Warszawa, woj. mazowieckie 
Tel.: 602 351 644 Fax: (22) 773 10 98