Izolacja pozioma fundamentów

Izolacja fundamentów

Jest to w zasadzie izolacja pozioma i to na jej odtworzeniu powinniśmy się koncentrować przy odtwarzaniu zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

Izolacja pozioma

Jest ona w przypadku budynków niepodpiwniczonych głównym winowajcą problemów z wilgocią w pomieszczeniach.

Izolacja pozioma fundamentów

Termin izolacja pozioma fundamentów to w zasadzie kompleksowe określenie zawierające w sobie obie poprzednie kategorie, w rzeczywistości stanowiące jedną strukturę hydroizolacji.

 

W każdym z powyższych przypadków technologia powinna być dobrana do stopnia degradacji ściany spowodowanej wilgocią i zasoleniem, jej konstrukcji i stanu technicznego. W przypadku starych ścian z cegły najczęściej wybór pada na iniekcje grawitacyjne związkami tworzonymi w oparciu o krzem. Oczywiście o skuteczności izolacji fundamentów możemy mówić jedynie pod warunkiem zastosowania pełnej technologii, a w starszych budynkach odtworzenie zabezpieczenia poziomego musi iść w parze z redukcją zmagazynowanych w ceramice konstrukcyjnej soli.


Technologiczne aspekty wykonywania tych zabezpieczeń pierwotnie, jak również ich odtwarzania, zasadniczo różnią się od siebie tak pod względem stosowanych materiałów, jak i pod względem dostępnych metod i technologii. Podstawowym sposobem odtwarzania izolacji jest iniekcja, najczęściej grawitacyjna do wykonanych w ścianie otworów mająca na celu zamknięcie kapilarów i uniemożliwienie spolaryzowanym cząsteczką wody ruch do góry w porach ceramiki. Są to najczęściej iniekcje w oparciu o związki krzemu. Poza związkami krzemu możemy odtwarzać zabezpieczenie emulsjami w oparciu o silikony i tworzywa sztuczne, lecz w tym przypadku konieczne jest aplikowanie iniekcji ciśnieniowo tak, aby emulsja iniekcyjna wypełniła przekrój zabezpieczanej ściany przed zakończeniem procesu sieciowania.


Istniejące metody mechaniczne odtwarzania izolacji takie jak podcinanie ściany nie rozwiązują problemu do końca, gdyż pozostawiają nie rozwiązany problem zmagazynowanych w ścianie soli oraz w miejscu ich stosowania powstaje mostek termiczny determinujący występowanie punktu rosy, a co za tym idzie - wtórnego zawilgocenia.


Wszystkie metody pierwotne zakładania ochrony poziomej są równie skuteczne, tak papa, jak i tworzywa sztuczne oraz inne membrany sprawdzają się doskonale pod warunkiem dokładnego ich zastosowania i zachowania ciągłości izolacji fundamentów z zabezpieczeniem podposadzkowym.


Cały problem w prawidłowym wykonaniu zabezpieczenia leży w jego dokładnym wykonaniu z dowiązaniem jej poszczególnych elementów do siebie jak i w dopilnowaniu, aby nie uszkodzić powłok mechanicznie, gdyż każda perforacja może być katastrofalna w skutkach.


Pamiętajmy, czy stosujemy iniekcje grawitacyjne w oparciu o związki krzemu, czy iniekcje ciśnieniowe innymi emulsjami, czy powłoki wykonujemy papą, czy emulsjami lub membranami. Każda może być skuteczna i chronić budynek jako trwała hydroizolacja pod warunkiem dochowania procesu technologicznego i z zachowaniem wszystkich ważnych elementów, gdyż zaniechanie każdej drobnostki będzie skutkować pojawieniem się defektów.


Dobór konkretnych preparatów determinuje stan zasolenia konstrukcji oraz poziom wilgoci przegród budowlanych.


Zima i wiosna to odpowiedni okres do przeprowadzenia oględzin budynku pod względem zabezpieczenia przeciwwilgociowego, szczególnie jeżeli po zimie nasiliły się widoczne objawy problemu zawilgocenia.Galeria - Odtwarzanie izolacji, wybór metody


Copyright ©
RAY ART Ineksiak Zbigniew Ray
ul. Przyleśna 24, 05-077 Warszawa, woj. mazowieckie 
Tel.: 602 351 644 Fax: (22) 773 10 98